Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji użytkowników. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji
OK
Utwórz konto
[zamknij]     

Loctite 5188-50ml (uszczelniacz metalowych złączy kołnierzowych, elastyczny)

przykład użycia
Opis produktu:
LOCTITE 5188 jest uszczelką "formowaną na miejscu". Uszczelnia ściśle przylegające do siebie metalowe powierzchnie i kołnierze, takie jak, skrzynie biegów i korpusy silników, w szczególności tam, gdzie jako główne zanieczyszczenie na powierzchniach kołnierzy może występować olej. Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z produktu z powietrzem, kiedy znajduje się onpomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi, w szczególności jest odpowiedni do zastosowań na powierzchniach aluminiowych z uzyskaniem doskonałej adhezji. Zapewnia odporność na niskie ciśnienie natychmiast po zmontowaniu kołnierzy. Produkt ten może być nakładany ręcznie lub przy użyciu robota z wykorzystaniem odpowiedniego systemu dozowania LOCTITE.
Dalsze informacje na temat produktu można uzyskać w lokalnym dziale technicznym: biuro@woronko-loctite.pl

Wskazówki dotyczące stosowania:
1. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, przed aplikacją należy powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić i odtłuścić za pomocą LOCTITE 7063.
2. Produkt jest przeznaczony do ściśle przylegających do siebie części kołnierzowych.
3. Dla zapewnienia najlepszych rezultatów zalecane jest stosowanie automatycznych systemów nanoszenia LOCTITE. Produkt też można nanosić techniką sitodruku, za pomocą gąbkowych rolek, a także ręcznie nanosić wstęgi bezpośrednio z opakowania.
4. Tylko odpowiednio zaplanowane testy przedprodukcyjne są w stanie zapewnić odpowiedni poziom i pełną powtarzalność własności funkcjonalnych oraz trwałości złączy.
5. Przy sprawdzaniu, czy nastąpiło pełne uszczelnienie zaraz po montażu, można zastosować niskie ciśnienie (<0,05 MPa) .
6. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby zapewnić jednorodne warunki polimeryzacji.

Magazynowanie:
O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8 °C do +21 °C. Przechowywanie w temperaturze poniżej +8 °C lub powyżej +28 °C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami.
Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Parametry:
 • Wytrzymałość : średnia
 • Lepkość : wysoka
 • Masa właściwa ( 25 °C ) : 1,1
 • Utwardzany przez 24 godz. w temperaturze 22 °C:
  Wytrzymałość na ścinanie:
  -Stali zwykłej po obróbce strumieniowo-ściernej [N/mm²] : ≥2,0
  -Aluminium [N/mm²] : ≥3,0
 • Utwardzany przez 72 godz. w 22 °C:
  Wytrzymałość na ścinanie, ISO 4587:
  -Stali zwykłej po obróbce strumieniowo-ściernej [N/mm²] : 9,2
  -Aluminium [N/mm²]: 7,0

  Pełna informacja techniczna znajduje się w karcie technicznej produktu.
 • Asortyment