english     tel.: +48 71 373-53-40

[zamknij]     
Loctite LB 8035-20 L (chłodziwo do obróbki metali) (IDH.1993338)

Loctite LB 8035-20 L (chłodziwo do obróbki metali)

Cena

722,64 PLN netto

Nr kat.

IDH.1993338

kupuję

Opis produktu:

LOCTITE 8035 jest mieszalnym z wodą chłodziwem nie zawierającym środków biobójczych przeznaczonym do obróbki wiórowej stali i żeliwa. Aluminium i metale nieżelazne mogą być również współobrabiane na maszynach. LOCTITE 8035 zapewnia wysoką odporność na działanie mikroorganizmów, bakterii i grzybów fungi. Produkt posiada doskonałe właściwości chłodzące i smarujące, charakteryzuje się dobrymi właściwościami myjącymi, niskim stopniem wynoszenia oraz minimalnym pienieniem się. LOCTITE 8035 przedłuża żywotność narzędzi dzięki wyjątkowo skutecznym właściwościom smarnym.

Wskazówki dotyczące stosowania:

1. LOCTITE 8035 stosuje się w automatycznychcentrach obróbczych.
2. Zastosować stężenie 5 do 8% na zalanie układu.
3. Aby otrzymać chłodziwo, należy wlać LOCTITE 8035 do wody.
4. Produkt będzie wymieszany poprzez pompy obiegowe, miesza się z zastosowaniem pomp mechanicznych .
5. Na dolewki należy stosować stężenie od 0,5 do 1,5%.
6. Do kontroli stężenia należy stosować refraktometr.

Magazynowanie:

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Optymalna temperatura magazynowania: +8°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jegooryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu.
Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze informacje na temat okresu przydatności produktu można uzyskać w lokalnym ośrodku obsługi technicznej.

Parametry:

Gęstość @ 20 °C, g/cm³ - 0,97
Lepkość @ 20°C, cSt - 122
pH (5 % woda dejonizowana) - 9,2
Stopień korozji:
według DIN 51360/1 @ 3% - R0 / S0
według DIN 51360/2 @ 2.5% - 0/0
Temperatura zapłonu - patrz karta charakterystyki

Pełna informacja techniczna znajduje się w Karcie Technicznej Produktu.

Asortyment

Rok zał. 1992

PREMIUM PARTNER

Premium partner