Serwis korzysta z plików cookies w celu świadczenia spersonalizowanych usług na najwyższym poziomie, w tym usług statystycznych oraz w celu dostosowania zawartości do indywidualnych preferencji użytkowników. Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji
OK
Utwórz konto
[zamknij]     

LOCTITE 620 - 250ml (klej do mocowania części współosiowych, trudno demontowalny, zielony)

Opis produktu:
Klej LOCTITE 620 jest metakrylanowym, jednoskładnikowym środkiem anaerobowym do mocowania części współosiowych. Utwardzona postać kleju to wysokowytrzymałe, termoutwardzalne tworzywo, które chroni łożyska na wale lub w gnieździe przed obróceniem oraz wypracowaniem spowodowanym występowaniem niepożądanych zjawisk fizycznych, takich jak:
 • Drgania, wibracje oraz wstrząsy.
 • Różna rozszerzalność temperaturowa materiałów złącza.
 • Nierównomierne rozłożenie naprężeń oraz obciążeń.
 • Korozja cierna.
  Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem w momencie, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowym. Czas utwardzania kleju nie jest wielkością stałą i jest zależny od rodzaju metalu (pasywny, pośredni bądź aktywny), z którego zostało wykonane połączenie, szczeliny oraz temperatury aplikacji (patrz karta techniczna lub podpunkt parametry robocze).
  Produkt osiąga dużą odporność na temperaturę po wygrzaniu w podwyższonych temperaturach. Do typowych zastosowań należą: osadzanie kołków w zespołach grzejników, tulei w obudowach pomp i łożysk w przekładniach samochodowych.
  Ze względu na swe parametry techniczne, klej ten jest przeznaczony do mocowania części współosiowych takich jak np.: łożyska oraz tuleje w obudowach lub wałach, jeżeli szczelina między tyli elementami montażowymi nie jest większa od 0,2 mm.
 • Zalety i korzyści produktu:
 • Służy do klejenia pasowanych połączeń cylindrycznych szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na temperaturę (do 230°C).
 • Jest to produkt jednoskładnikowy, co umożliwia jego czystą oraz łatwą aplikację.
 • Właściwości tiksotropowe tego kleju ograniczają spływanie ciekłego produktu po jego nałożeniu na powierzchnie metalową, co w znacznym stopniu ułatwia montaż.
 • Produkt skutecznie zabezpiecza przed luzowaniem części instalacji technicznych, które są stale narażone na rożnego rodzaju wibracje oraz drgania.
 • W całości wypełnia i nie dopuszcza do powstania szczelin, które mogłyby się pojawić w wyniku różnej rozszerzalności temperaturowej materiałów złącza.
 • Chroni połączenia gwintowe przed relaksacją napięcia śruby, spowodowaną długotrwałą bądź ekstremalną eksploatacją.
 • Skutecznie (do 100% całej powierzchni) wypełnia szczeliny złącza gwintowego, zamykając drogę wnikania niepożądanym substancjom oraz wilgoci, niwelując w ten sposób ryzyko pojawiania się korozji.
 • Wskazówki dotyczące stosowania:
 • Montaż:
  1. W celu osiągnięcia najlepszej adhezji i rezultatów klejenia, wyczyść powierzchnie zmywaczem LOCTITE SF 7063, a następnie pozwól im wyschnąć.
  2. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem produktu.
  3. Złącze musi być całkowicie wypełnione klejem. Aby to osiągnąć, w połączeniach pasowanych luźno należy nanieść klej wokół wałka i krawędzi wlotu tulei, ruch obrotowy części podczas montażu zapewni dokładne rozprowadzenie kleju.
  4. a) Połączenia wtłaczane: trzeba starannie pokryć produktem obie klejone powierzchnie i wykonać szybki montaż pod dużym naciskiem.
      b) Polączenia pasowane skurczowo: klej nanosi się na wałek (tuleję należy rozgrzać, aby powstał dostateczny luz dla swobodnego montażu).
      c) Pasowania suwliwe: klej nanosi się na wprowadzającą fazę na wałku oraz wewnątrz tulei. Części są łączone ruchem skrętnym.
 • Demontaż:
  1. Podgrzać miejscowo do temperatury ok. 250°C, następnie demontować na gorąco.
 • Czyszczenie:
  1. Utwardzony produkt można usuwać z wykorzystaniem LOCTITE SF 7200 i miękkiego skrobaka. Zakończ proces czyszczenia, wycierając miękką ściereczką zwilżoną środkiem LOCTITE SF 7063.
 • Uwagi !
  1. Jeśli materiał jest pasywny lub szybkość utwardzania jest zbyt mała, natryśnij na powierzchnie gwintów aktywator* LOCTITE SF 7471 lub LOCTITE SF 7649, a następnie zaczekaj aż odparuje.
  2. Aby zapobiec zatykaniu się dyszy dozującej, podczas aplikacji nie pozwól na kontakt dyszy z powierzchniami metalowymi.
  3. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, gdyż mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu i w konsekwencji naruszenia jego właściwej adhezji i kohezji.
  4. Przy zabezpieczaniu gwintów w przedziale temperaturowym od +5°C do +15°C należy nanieść na jedną z powierzchni aktywator* LOCTITE SF 7649 lub LOCTITE SF 7471. W przypadku, gdy temperatura aplikacji spada poniżej +5°C odradzamy bezpośredniego nanoszenia kleju, należy najpierw zabezpieczyć złącze w wyższej temperaturze otoczenia i poczekać, aż klej się utwardzi. Po utwardzeniu nie będzie tracić swoich właściwości w miarę obniżania temperatury (nawet do -55°C).
  5. Nie zaleca się stosowania tego produktu do urządzeńz czystym tlenem lub bogatych w tlen.
  6. Nie używać do instalacji z chloremlub innymi materiałami silnie utleniającymi. Pełną informację patrz w karcie charakterystyki.
  7. Nie zaleca się stosowania wodnych systemów myjących do czyszczenia powierzchni przed klejeniem.
  8. Nie stosować do termoplastycznych tworzyw sztucznych (czyli takich, które są podatne na pękania naprężeniowe).
  9. Nie należy ruszać części aż do osiągnięcia pełnej wytrzymałości.
  10. Niektóre oleje zawierają składniki zabezpieczające przed rdzą (np. azotyn sodowy), które działają hamująco na proces utwardzania kleju. Szybkość utwardzania i wytrzymałość końcowa na powierzchniach zaolejonych będą zależały od rodzaju oraz ilości użytego oleju.
  11. Unikać tworzenia się kurzu i aerozoli.
 • Przechowywanie oraz magazynowanie:
 • O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych, fabrycznych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
 • Kupując określoną objętość (np. 50ml) produktu anaerobowego Loctite należy się spodziewać, że opakowanie takiego produktu będzie miało dwa razy większą objętość (100ml) i to wcale nie przypadkowo. Pozostała "wolna" objętość opakowania (100ml-50ml=50ml) jest w rzeczywistości celowo wypełniana tlenem, który jest naturalnym stabilizatorem i uniemożliwia utwardzenie produktu anaerobowego w środku opakowania.
 • Opakowania anaerobowych produktów firmy Loctite mają zdolność przepuszczania cząsteczek tlenu z otoczenia do swojego wnętrza, więc nie należny przelewać ich zawartości do pojemników o innym przeznaczeniu.
 • Optymalna temperatura magazynowania: od +8°C do +21°C. Przechowywanie w temperaturze poniżej +8°C lub powyżej +28°C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.
 • Przechowywanie produktów anaerobowych niezgodnie z powyżej opisanym sposobem może w znacznym stopniu pogorszyć ich efektywność działania.
 • Parametry robocze:
  • Wytrzymałość połączenia: wysoka (produkt trudno demontowanly).
  • Maksymalna szczelina: 0,2 mm.
 • Wytrzymałość na ścinanie wałki i tuleje (24h, 22°C, stal, ISO 10123): ≥17,2 N/mm².
 • Wytrzymałość na ścinanie wałki i tuleje (utwardzany przez 24h w temp. 22°C a następnie przez 24h w temp. 177°C badanie w temp. 22°C, stal, ISO 10123): ≥ 24,1 N/mm².
 • Czas uzyskania pełnej wytrzymałości (22°C):
  - Stal: 20 godz.
  - Dwuchromian cynkowy: 20 godz.
  - Aluminium: 72 godz (z użyciem aktywatora LOCTITE SF 7649: 2 godz).
 • Czas uzyskania początkowej wytrzymałości (22°C):
  - Stal: 1 godz.
  - Dwuchromian cynkowy: 6 godz.
  - Aluminium: 3 godz. (z użyciem aktywatora LOCTITE SF 7649: 10 min).
 • Temperatura pracy: od -55°C do +230°C (po utwardzaniu w temperaturze +180°C, przez 30 min).
 • Fluorescencja (światło UV): brak.
 • Tiksotropowość: występuje.
 • Lepkość: (5000 - 12000) mPa*s.
 • Konsystencja: ciecz.
 • Kolor: zielony.

 • Pełna informacja techniczna znajduje się w karcie technicznej produktu.
  W celu konsultacji lub doboru produktu prosimy o kontakt z biurem:
  e-mail: biuro@woronko-loctite.pl
  tel.: +48 607404319

  Asortyment